Undang Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari KKN